curacao wonen

De papierwinkel

Verklaring van Rechtswege

formulier 75Wilt u gaan werken en/of wonen op Curacao? Of langer op Curacao verblijven dan 6 maanden? Dan heeft u een Verklaring van Rechtswege nodig. Ook als u tijdelijk op Curacao wilt werken.

Wonen en/of Werken? - Verklaring van Rechtswege

Als Nederlander mag u als "toerist" naar Curacao komen om werk te zoeken en zich te oriënteren op het eiland. Maar U mag zich dan nog niet op de werkvloer bevinden of stage lopen!

Indien u gaat werken, stage lopen of langer wil verblijven dan 6 maanden, dan dient u een aanvraag voor een “Verklaring van Rechtswege” in te dienen voordat u gaat werken! Na het indienen van de aanvraag, mag de Nederlander wel op de werkvloer aanwezig zijn (in bezit van aanvraagbewijs), in afwachting van de verlening van zijn “van rechtswege verklaring”.

Let op: U moet ook rekening houden met de Nederlandse regeling: "Langer dan 8 maanden niet in Nederland, dan verplicht uitschrijven uit het bevolkingsregister." <Meer info>

Dus heeft u een Nederlandse nationaliteit (*) en wilt u gaan werken en/of wonen op Curacao? Dan heeft u een Verklaring van Rechtswege nodig. Ook als u tijdelijk op Curacao wilt werken.

* Personen met de Nederlandse nationaliteit die niet vallen onder artikel 1 van de Landsverordening Toelating en Uitzetting, moeten een “Verklaring van Rechtswege“ aanvragen.
Deze Landsverordening is als gevolg van artikel 1 niet van toepassing op:
a. Nederlanders, in Curaçao geboren;
b. Nederlanders, vóór 1 januari 1986 in Aruba geboren, die op 1 januari 1986 in de Nederlandse Antillen en vóór 10 oktober 2010 in Curaçao hun woonplaats hadden;
c. Nederlanders, vóór 10 oktober 2010 op Bonaire, Saba, Sint Eustatius of in Sint Maarten geboren, die op 10 oktober 2010 in Curaçao hun woonplaats hadden;
d. de kinderen van de onder a, b en c genoemde Nederlanders.

Vereisten documenten voor de aanvraag "Van Rechtswege verklaring"

Voor een Van Rechtswege verklaring moet een leges-bedrag betaald worden. De kosten van de leges zijn: Naf 615,00 (Voor stageverblijf Naf 525,00)
<Link: De officiele & complete prijslijst>

U heeft nodig:
1. Kopie van geldig paspoort van elk gezinslid.
2. Kopie geboorte uitreksel* van elk gezinslid (niet ouder dan 6 maanden).
3. bewijs van goed gedrag van elk gezinslid boven de 18 jaar (niet ouder dan 3 maanden). <VOG aanvragen>
4. indien gehuwd; kopie huwelijksakte* (niet ouder dan 6 maanden).
5. indien samenwonend; kopie van de notariële samenlevingsovereenkomst welke in Nederland moet zijn afgesloten tezamen met een bewijs van ongehuwde/gescheiden/weduwstaat van beiden.
6. indien kinderen; een aanmelding/inschrijving school.
7. indien één van de ouders van één of meer kinderen niet meekomt naar Curacao;
   -kopie paspoort achterblijvende ouder
   -verklaring van geen bezwaar van de achterblijvende ouder, of kopie van  de uitspraak van het Gerecht.
8. Bewijs van voldoende geldelijke middelen;
   -werkgeversverklaring volledig ingevuld en kopie paspoort. <Werkgeversverklaring downloaden>
   -bewijs van voldoende middelen van bestaan (* zie onderstaande normbedragen).
9.  indien aanvraag door een derde wordt ingediend, een machtiging van de verzoeker.

*Indien Nederlander in een ander land geboren/gehuwd, dient de geboorte akte/huwelijksakte gelegaliseerd te worden door de Nederlandse Ambassade in het land van geboorte/huwelijk. Indien landen zijn aangesloten bij het verdrag tot afschaffing van leagalisatie voor buitenlandse openbare akten, dient de geboorte/huwelijksakte te zijn voorzien van een Apostille.

*Normbedragen voldoende geldelijke middelen:
Voor echtgeno(o)t(e) indien de verzoeker ten minste Naf. 1500,= bruto per maand aan geldelijke middelen kan aantonen.
Bij toelating van (voor) kinderen dienen de volgende normbedragen aangetoond te worden.
Kinderen leeftijd:
0-6  jaar              Naf. 250,= per kind
6-12 jaar              Naf. 350,= per kind
12 jaar en ouder   Naf. 500,= per kind

Procedure voor de aanvraag van rechtswege toelating

Voortaan kunnen de Verklaring Niet van Toepassing en de Verklaring van Rechtswege alleen maar online worden aangevraagd bij de Toelatingsorganisatie Curaçao. Voor het online indienen van een aanvraag dient u over een persoonlijk e-mailadres te beschikken en een account aan te maken op www.immigrationcur.org. Tijdens deze online aanvraag moet u tevens de verschuldigde leges betalen.

Meer informatie

In de hierna volgende website link treft u alle vereisten voor de aanvraag van de "verklaring van rechtswege".

<Meer informatie over de aanvraag procedure>

Tip van de Curacaovoorjou redactie

Wanneer u wenst te emigreren, of u wilt gaan werken op het eiland, ga dan naar Curacao met een retourticket, en vertel bij de douanecontrole dat u op vakantie gaat. Men laat u dan zonder vragen van de immigratiedienst door. En daarbij is een retourticket verrassend vaak goedkoper dan een enkeltje Curacao. Zie dit artikel voor meer info!

Disclaimer: Deze informatie kan wijzigen volgens het huidige beleid van de landsregering, daarom, deze website is informatief maar de officiële informatie treft u in de gegeven website links.

Card CuraDeal op houder 200pxCuraDeal

Email: info@curadeal.com

Tel.:
Vanuit Curacao: 511 11 71
Vanuit Nederland: 005999-5111171 (tip: bel gratis via Whatsapp.)

Kvk: Curacao 165578

Aad traditional curacao 200pxMi ta Aad, kontentu di sera konosi bo.
(Ik ben Aad, fijn om kennis met u te maken.)

Uw reclame hier op deze website? Klik voor info

Sponsored by: but 75x30 BOL