curacao wonen

De papierwinkel

Uitschrijven uit Nederland

vlag nl gebroken 150pxUitschrijven uit Nederland wanneer u naar Curacao emigreert? Hoe werkt dat? Wat zijn de gevolgen? En hoe werkt het als u al op Curacao bent? Lees verder voor meer informatie.

Wanneer u zich laat inschrijven in de bevolkingsregister van Curacao, dan moet u een bewijs van uitschrijving (van het land van herkomst) overleggen. U moet zich dus uitschrijven uit de Nederlandse Bevolkingsregistratie Personen (BRP).

Let op: Ook wanneer u langer dan 8 maanden uit Nederland bent, moet u zich uitschrijven! Lees <hier> voor aanvullende informatie.

Uitschrijven en u bent nog in Nederland

U kunt zich vanaf 5 dagen voor uw vertrek uitschrijven bij de gemeente waar u op dat moment woont. Daarvoor gaat u naar uw gemeentekantoor en meldt u zich bij 'burgerzaken'. Neem wel uw paspoort mee zodat men uw identiteit kan controleren.

Bewijs van uitschrijving

Op verzoek krijgt u een bewijs van uitschrijving. Vraag hierom! U heeft dit bewijs namelijk nodig bij de inschrijving op Curacao. Ook kunt u met dat bewijs uw lopende abonnementen en dergelijke opzeggen.

Uitschrijven en u bent al op Curacao

Een uitschrijving kan ook schriftelijk of digitaal aangevraagd worden. Neem daarvoor contact op met de gemeente waar u nog ingeschreven bent. Er bestaan diverse procedures, dus vraag bij uw gemeente wat hun procedure is. Meestal moet u een formulier invullen, aangevuld met een kopie van uw paspoort. Tegenwoordig is het ook steeds vaker via het digitale loket te regelen met behulp van uw DigiD code.

Bewijs van uitschrijving

Vraag uitdrukkelijk naar een bewijs van uitschrijving. U heeft dit bewijs namelijk nodig bij de inschrijving op Curacao.

Uitgeschreven maar geen bewijs van uitschrijving

Woont u al op Curacao en heeft u geen bewijs van uitschrijving? Dan kunt u in plaats daarvan een internationaal uittreksel uit de BRP aanvragen. In dit uittreksel staat onder meer dat u niet-ingezetene bent en het moment van vertrek uit Nederland.

U vraagt dit internationale uittreksel uit de BRP aan via 1 van de 19 RNI-loketgemeenten (Registratie Niet- Ingezetenen). Dit zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle. Het internationaal uittreksel is beschikbaar in het Nederlands, Spaans, Italiaans, Turks, Frans, Duits en Engels.

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving?

Na uitschrijving uit de BRP verhuist uw persoonslijst naar de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). De gemeente stelt (overheids-)organisaties met een publiekrechtelijke taak, zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen, op de hoogte van uw nieuwe adres in het buitenland.

Verandert uw adres in het buitenland? Dan kunt u uw nieuwe adres doorgeven aan een van de bovenstaande RNI-loketgemeenten. Deze wijziging wordt verwerkt in de RNI en doorgegeven aan de (overheids-)organisaties met een publiekrechtelijke taak.

Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen heeft u geen recht meer op zaken zoals uitkering, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW).
Daarnaast zijn er ook gevolgen voor de AOW opbouw en particuliere verzekeringen.

Wat zijn gevolgen voor particuliere verzekeringen?

Een aantal verzekeringen geeft geen dekking meer als u bent uitgeschreven uit het BRP: o.a. zorgverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen.
Bij woonhuisverzekeringen kan het risico veranderen door leegstand of onderhuur van uw huis of kamer waardoor andere verzekeringsclausules en tarieven zullen gelden.

Gevolgen voor de zorgverzekering

Na uitschrijving komt u niet meer in aanmerking voor de basis zorgverzekering. Als u al een werkgever heeft op Curacao, dan kunt u op Curacao al een zorgverzekering afsluiten. Heeft u nog geen werk? Dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij Oom Verzekeringen voor een 'emigranten' zorgverzekering.

Mijn advies: Neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar en vraag wat hun beleid is omtrent 'vertrek naar buitenland' en een eventuele (tijdelijke) doorlopende dekking.

Een reisverzekering geeft ook vaak een medische dekking, maar dat is een 'aanvullende' verzekering en geldt enkel wanneer u minimaal een basis zorgverzekering heeft in Nederland!

Wat zijn gevolgen voor het Nederlandschap?

Uitschrijving uit de BRP betekent niet dat u geen Nederlander meer bent. U behoudt het Nederlandse paspoort en uw BSN nummer (voorheen het sofinummer).

Wat zijn de gevolgen voor de AOW?

Voor ieder volledig jaar (tussen je 15de en 65ste) dat u in het buitenland verblijft wordt de opbouw voor de AOW (uitkering / pensioen) tijdelijk stopgezet. Dit betekent concreet een korting van 2% per uitgeschreven jaar op de uiteindelijke uitkering.

Het is wel mogelijk om u vrijwillig te bij te verzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank. Dit moet binnen een jaar na vertrek geregeld zijn. De premie is afhankelijk van uw inkomen, met een minimumpremie voor het geval er te weinig inkomen is.

Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst

De gemeente stelt de belastingdienst op de hoogte van uw nieuwe adres in het buitenland.
De belastingdienst stuurt u een formulier 'Opgaaf informatie over verhuizing naar het buitenland'. Hierin kunt u ook, indien van toepassing, het adres van uw zaakwaarnemer opgeven en een machtiging voor de belastingdienst regelen. U kunt dit formulier ook zelf bij de belastingdienst opvragen en opsturen zodra u vertrekt.
Bij de eerstvolgende belastingaangifte zal u een M-formulier toegezonden krijgen, waarop u de  situatie (inkomsten) in het buitenland kunt toelichten.

Indien u in het buitenland geen inkomsten heeft, dan zijn er verder geen significante gevolgen, volgens opgaaf van de belastingdienst.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met uw regiokantoor van de belastingdienst.

Gevolgen voor huurwoning of wachtlijst

Wanneer u op een wachtlijst staat voor een huurwoning, of een huurwoning hebt via de gemeente, dan kan dat problemen opleveren. Ga hierover in overleg met uw verhuurder of woningcooperatie.

Is er controle op de uitschrijving bij de Basisregistratie Personen?

De controle op de verplichte uitschrijving is tot nu toe beperkt. De laatste jaren zijn er wel plannen om strenger te controleren op de uitschrijving. Reden is dat de overheid meer inzicht wil hebben in iedereen die staat ingeschreven en daadwerkelijk in Nederland woont. Denk bijvoorbeeld aan de problemen die er zijn geweest met de 'Bulgaren-fraude', de Nederlandse uitkeringen die onterecht naar het buitenland verdwijnen, de hoge immigrantenstroom door de vluchtelingencrisis... Hierdoor wordt de controle behoorlijk aangescherpt en is de 'pakkans' ook een stuk realistischer.

Het kan ook voorkomen dat een gemeente, via bijvoorbeeld de belastingdienst, wordt getipt dat u langdurig in het buitenland verblijft. In een dergelijk geval men u verzoeken om uzelf te melden op kantoor. Wenst u ingeschreven te blijven staan in Nederland, dan zult u zich in Nederland moeten melden. Dat betekend dus 'even op en neer' naar Nederland.

 

Aanvullende informatie

Officiële informatie treft u op de <website van de Rijksoverheid>

Card CuraDeal op houder 200pxCuraDeal

Email: info@curadeal.com

Tel.:
Vanuit Curacao: 511 11 71
Vanuit Nederland: 005999-5111171 (tip: bel gratis via Whatsapp.)

Kvk: Curacao 165578

Aad traditional curacao 200pxMi ta Aad, kontentu di sera konosi bo.
(Ik ben Aad, fijn om kennis met u te maken.)

Uw reclame hier op deze website? Klik voor info

Sponsored by: but 75x30 BOL