curacao wonen

De papierwinkel

Als "toerist" werk zoeken

Schild Curacao75Als Nederlander mag u als toerist naar Curacao komen om werk te zoeken en zich te oriënteren op het eiland. U mag zich echter niet op de werkvloer bevinden of stage lopen totdat u een verklaring van rechtswege heeft aangevraagd. Een Nederlander mag 6 maanden als toerist verblijven op het eiland.

Nederlanders(*) worden van rechtswege toegelaten. U mag als toerist naar Curacao komen om werk te zoeken en zich te oriënteren op het eiland. U mag zich echter niet op de werkvloer bevinden of stage lopen. Een Nederlander mag 6 maanden per 12 maanden als toerist verblijven op het eiland.

Deze Nederlander mag, in tegenstelling tot de vreemdeling, al bij de indiening van zijn aanvraag op het eiland aanwezig zijn als toerist. U kunt dus als toerist naar Curacao komen, en aldaar de aanvraag indienen. U heeft na aankomst dus 6 maanden de tijd om werk te vinden, een "verklaring van rechtswege " in te dienen en de verdere papierwinkel te doorlopen. (Let er daarbij wel op dat sommige dingen vanuit Nederland geregeld moeten worden!)

Als toerist worden er de volgende eisen gesteld

- een geldig paspoort
- retourticket
- verblijfadres (Bijvoorbeeld een appartement of hotel)
- voldoende geldelijke middelen voor de tijdsduur van uw verblijf

Langer dan 6 maanden verblijf op Curacao?

Indien u als toerist langer dan 6 maanden wenst te verblijven op Curacao, ook dan moet u een Verklaring van Rechtswege aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden.
Let op: Langer dan 8 maanden niet in Nederland, dan moet u zich verplicht laten uitschrijven uit de Basisregistatie Personen van Nederland.

-------------------

* met uitzondering van Nederlanders die vallen onder artikel 1 van de  Landsverordening Toelating en Uitzetting.

Deze Landsverordening is als gevolg van artikel 1 niet van toepassing op:
a. Nederlanders, in Curaçao geboren;

b. Nederlanders, vóór 1 januari 1986 in Aruba geboren, die op 1 januari 1986 in de Nederlandse Antillen en vóór 10 oktober 2010 in Curaçao hun woonplaats hadden;
c. Nederlanders, vóór 10 oktober 2010 op Bonaire, Saba, Sint Eustatius of in Sint Maarten geboren, die op 10 oktober 2010 in Curaçao hun woonplaats hadden;
d. de kinderen van de onder a, b en c genoemde Nederlanders.

Voor deze groep personen met de Nederlandse nationaliteit verwijs ik u graag naar <de website van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao>

 

Card CuraDeal op houder 200pxCuraDeal

Email: info@curadeal.com

Tel.:
Vanuit Curacao: 511 11 71
Vanuit Nederland: 005999-5111171 (tip: bel gratis via Whatsapp.)

Kvk: Curacao 165578

Aad traditional curacao 200pxMi ta Aad, kontentu di sera konosi bo.
(Ik ben Aad, fijn om kennis met u te maken.)

Uw reclame hier op deze website? Klik voor info

Sponsored by: but 75x30 BOL