curacao wonen

Emigreren naar Curacao

Boek: Wonen en kopen op Curaçao

boek wonen en kopen op curacaoBent u van plan om op Curacao een eigen huis te kopen? Informatie over bouwkavels of het kadaster? Emigreren naar Curacao? Dan is het boek "Wonen en kopen op Curacao" een onmisbaar naslagwerk. Editie 2016/2017 omvat ook de laatste updates over Belastingregeling Nederland-Curacao, penshonado-regeling, nieuwe box 3 regeling, fiscale wijzigingen op Curaçao.

Titel: Wonen en kopen op Curaçao
Editie 2016/2017 Herziene editie
Met laatste updates, nieuwe Belastingregeling Nederland-Curacao, penshonado-regeling, nieuwe box 3 regeling, fiscale wijzigingen op Curaçao
Aantal pagina`s : 330
Auteur: P.L. Gillissen

Prijs: € 22,95 - Te koop bij: but 75x30 BOL


Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Beknopte geschiedenis van Curaçao
Inleiding

3. Curaçao in vogelvlucht
Ligging en geografie
Oppervlakte van de eilanden 
Klimaat
De naam Curaçao  
De vlag van Curaçao 
Landschap, vegetatie en fauna 
Bevolking 
Bevolkingsopbouw  
Beroepsbevolking   
Godsdienst
Taal 
Cultuur
Natuurgebieden
Economie van Curaçao
Rechterlijke organisatie en rechtspraak
Subsidie vanuit Nederland
Kiesrecht

4. Aankoop van onroerend goed op Curaçao; de oriëntatiefase
Inleiding 
Motieven voor de vestiging of aankoop van onroerend goed op Curaçao 
Waar kopen ? 
Locatiefactoren 
Locatiekeuze
Checklist waar kopen ? 
Hoe vindt u onroerend goed ?
Nieuwbouw 
Wat kopen
Curaçaose onroerend goed markt  
Soorten onroerend goed
Oriëntatie-checklist wat kopen  
Vraagprijs 
Checklist vraagprijs 
Staat van onderhoud van het huis
Wanneer op huizenjacht  
Enkele tips/waarschuwingen 
Nog enkele tips van het Curaçao forum

5. Aankoop onroerend goed op Curaçao; Het koopproces
Inleiding 
Curaçaose makelaars
Wat kan er misgaan in de contacten tussen u en de makelaar  
Het koopproces 
Taxatie
Bod, tegenbod, optie
Overeenkomst tussen koper en verkoper
Ontbindende voorwaarden
Ondertekening voorlopig koopcontract 
Inhoud koopcontract
Aanbetaling/handgeld
De overdracht
Het niet nakomen van het contract door één van de partijen
Sleuteloverdracht 
Geschillen bij een onroerendgoedtransactie op Curaçao
Kosten bij aankoop van Curaçaos onroerend goed
Rekenvoorbeeld
Grondbelasting vervangen door OZB-Belasting  
Tarieven OZB-belasting
Jaarlijks terugkerende kosten
Aankoopbegeleiding

6. Het kadaster op Curaçao  
Ontwikkeling van het Kadaster- en hypotheekwezen op Curaçao 
Doel van het Kadaster en Openbare Registers
Kernactiviteiten van het kadaster 
Opmeten van percelen
Meetbriefnummer 
Grensuitzetting
Perceelsinformatie
Aankoop grond & de afmetingen en grenzen van de kavel
Verkoop van een deel van uw perceel
Verschil extractplan en meetbrief
Overdracht van een terrein

7. Aankoop bouwgrond
Inschrijven voor overheidsterrein bestemd voor woningbouw
Vereiste documenten 
Aanvraagvoorwaarden

8. Aanvraag bouwvergunning voor het eilandgebied Curaçao
Inleiding 
Behandelingstermijn aanvraag bouwvergunning 
Vereiste documenten voor de aanvraag van een bouwvergunning
Indienen van de bouwvergunningaanvraag
Geldigheid van de bouwvergunning
Intrekken van de bouwvergunningaanvraag
Taak van de bouwinspecteur van de DROV 
Indienen van klachten
Aanvraag nieuw huisnummer

9. Vertrek vanuit Nederland en vestiging op Curaçao
Inleiding 
Vertrek uit Nederland 
Het Nederlandse bevolkingsregister
Basisregistratie personen
Afmelden/uitschrijven uit de BRP
Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) 
Ingezetenen en niet-ingezetenen 
Persoonsgegevens in de BRP
Wat moet u regelen voordat u naar Curaçao vertrekt
Vestigen op Curaçao 
Wat heeft u voor vestiging op Curaçao nodig ?
Van Rechtswege Verklaring
Depositobetaling voor niet-Nederlanders   
Verblijf als toerist  
Werkvergunning voor niet-Nederlanders 
Uw Nederlandse paspoort
Verlengen van uw paspoort
Geen bijschrijving kinderen meer in paspoort
Geldig document voor kind 
Meereizen kind met ouder met andere achternaam
Toestemming ouders bij aanvragen paspoort
Trouwen op Curaçao 
Persoonlijke situatie en doel van uw verblijf op Curaçao &
van Rechtswege verklaring 
Wel of geen retourticket
Geldigheid vergunning

10. Werken op Curaçao
Moet u een werkvergunning aanvragen als u nog geen
werk heeft op Curaçao
Werk vinden
Vacatures

11. De Verhuizing
Inleiding 
Vrijstelling van invoerrechten 
Vervreemdingsverbod
Belastingtelefoon Douane in Nederland
Inschakelen van een internationaal verhuisbedrijf
Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf
De offerte 
De verhuiskosten 
Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen op Curaçao 
Nog enkele tips en opmerkingen 
Gebruik/installatie van uw apparatuur op Curaçao 
Meenemen van uw huisdier
Vereiste documenten voor het inklaren van uw huisdier 
Veel voorkomende hondenziektes
Informatie-adressen over het meenemen van uw huisdier

11. Bankzaken & Verzekeringen
De Antilliaanse munteenheid 
Centrale Bank van de Nederlandse Antillen
Registratie
Offshore-banken
Financiële instituten
Aanhouden van een bankrekening in Nederland 
Een niet-ingezetenen rekening in Nederland 
Openen van een bankrekening bij een bank op Curaçao
Openingstijden banken 
Internationale transacties 
Omwisselen buitenlandse valuta in Antilliaanse Guldens  
Checklist Bank op Curaçao
Electronic Banking
Credit-cards  
Betaalautomaten en pinpasjes 
Girodienst Curaçao 
Postspaarbank
Verzekeringen
Verzekeringszaken gezien vanuit Nederland en Curaçao
Verzekering bij stage op Curaçao

13. Financiering van onroerend goed op Curaçao
Inleiding 
Financieringsmogelijkheden
Financiering uit eigen middelen
Een tweede hypotheek op uw huis in Nederland
Een persoonlijke lening in Nederland  
Financiering via een projectontwikkelaar 
Een hypotheek bij een Nederlandse bank
Effectenbevoorschotting
Een hypotheek bij een bank op Curaçao 
Garantiefonds
Wie kan er op Curaçao een hypotheek afsluiten ? 
Looptijd hypotheek
Soort valuta 
Hoogte van de rente
Vereiste documenten voor de aanvraag van een hypotheek
Afsluitkosten hypotheek
De hypotheekaanbieding 
Bespreek de volgende mogelijkheden met uw hypotheekadviseur
Wat te financieren
Hypotheekrente aftrek in Nederland
Hypotheekbrochure

14. Nutsvoorzieningen
Inleiding 
Levering water en elektriciteit
Kwaliteit van het drinkwater
Nieuw aansluiting of overnemen van bestaande aansluiting 
Aansluitkosten   
Facturering
Het tarievensysteem
Van meteropname tot uw rekening 
Betaling van uw energienota 
Pagatinu
Aanvraag van een nieuwe aansluiting
Stroomstoringen
Schakelprogramma 
Waterstoringen
Bruin water
Lage of hoge waterdruk
Geen water 
Hoog verbruik van water
Indienen schadeclaim
Afhandeling van een schadeclaim
De energiewinkel van Aqualectra
Gas 
Levering en aansluiting van gascilinders 
Nieuwe gasinstallatie voor commercieel gebruik 
Bulktanks 
Benodigde documenten
Doorgeven van wijzigingen 
Verkoop  
Verbruiksduur 
Storingen
Wat te doen bij een storing 
Checklist en tips bij gebruik van gascilinders
Telecommunicatie  
Telefoon via het vaste net
Mobiele telefonie
Internet
Huisvuil (Selikor)
Inbraakbeveiliging

15. Uw auto en rijbewijs op Curaçao
Inleiding 
Uitvoer van de auto uit Nederland
Autoverzekering
Uitvoerkenteken is vervallen
Schorsen kenteken 
Transport van uw auto naar Curaçao
Europese automerken op Curaçao 
Invoer van uw auto
Invoerprocedure   
Auto kopen op Curaçao
Koopproces bij een occassion op Curaçao
Benodigde documenten
Autokeuring 
Keuringsproces 
Wegenbelasting
Betaling wegenbelasting
Tarieven wegenbelasting 
Betaling motorrijtuigenbelasting via de werkgever   
Verkrijgbare brandstof op Curaçao 
Betaling invoerrechten
Auto mee terug naar Nederland of verkopen op Curaçao ?
Verlies of diefstal van uw documenten 
Verlies of diefstal van uw kentekenplaat 
Uw auto tijdelijk schorsen
Inleveren kentekenplaat
Duplicaat belastingkaart
Motorrijtuigenverzekering 
Dekkingen
De Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking
De Beperkte Cascodekking (WA + Beperkte Casco)    
Premie
Korting
Persoonlijke ongevallen inzittenden verzekering 
Uw rijbewijs 
Uw Nederlandse rijbewijs
Registratie van uw Nederlandse rijbewijs op Curaçao 
Wat te doen als uw Nederlandse rijbewijs verloopt
Omzetten van een Nederlands rijbewijs in een Curaçaos rijbewijs
Verschillen Nederlands en Curaçaos rijbewijs 
Het vernieuwen/verlengen van uw Nederlandse rijbewijs
Uw Curaçaose rijbewijs en de geldigheid in Nederland
Het behalen van een Curaçaos rijbewijs 
Categorieën rijbewijs 
Overige vervoersmiddelen op Curaçao

16. Het onderwijssysteem op Curaçao
Inleiding 
Sociaal leenstelsel
Belastingvoordeel – rente en aflossing studieleningen
Dossier Onderwijs op Curaçao

17. De gezondheidszorg en medische voorzieningen
Inleiding 
De zon
Warmte uitslag
Zouttekort 
Dengue 
Pitriasis Versicolor
Krentenbaard 
Chikungunya
Zikavirus
De Manzanillaboom
Onderwatersituatie
Gebruik medicijnen 
Apotheken
Huisartsen en specialisten
Verpleeghuizen en Bejaardenzorg 
Ziekenhuizen

18. Vestigen op Curaçao en de gevolgen voor de Nederlandse volksverzekering
Inleiding 
Tijdelijke uitzending door uw Nederlandse werkgever 
Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland 
Herziening vrijwillige AOW/ANW 
Ontvangst van AOW/AWW op Curaçao
ANW
Gevolgen sociale (werknemers) uitkeringen bij vestiging op Curaçao 
ZW, WAZ, WIA of WAO-uitkering
WW-uitkering 
Gedetacheerde Nederlandse ambtenaren

19. De Sociale Verzekeringen op Curaçao
Inleiding 
Overzicht sociale verzekeringen op Curaçao
Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)
Weduwe-, Weduwnaars- en Wezenpensioen (AWW)
Ziekteverzekering (ZV)
Ongevallenverzekering (OV) 
Cessantia 
Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ)
Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)
Wie is verzekerd  
Aanvragen AOV-pensioen
Toeslag 
Kortingen
Ingangsdatum
Intrekking of herziening 
Vertrek naar het buitenland 
Betaalbaarstelling
Kerstuitkering 
Eind pensioen   
Uitbetaling bij overlijden
Uitkering ineens na overlijden
AO-nummer  
Beroep
AWW
Ziekteverzekering (ZV)
Ongevallenverzekering (=OV)
Cessantia (werkloosheidsuitkering)
Betaling AVBZ premie
Overzicht Curaçaose loongrenzen, premies, uitkeringen
Pensioengerechtigde leeftijd op Curaçao omhoog naar 65 jaar

20. BRK vervangen door BRNC
Inleiding 
Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe belastingregeling Nederland-
Curaçao
Aanmerkelijk belang
Successie- en schenkingsrecht
Hybride entiteiten 
Vaste inrichting 
Dividendbelasting
Beursnotering 
Rente en Royalty 
Aanmerkelijk belang en emigratie
Overgangsregeling
Pensioen en lijfrente
Sporters en artiesten
Erf- en schenkbelasting
Arbitrage
Inlichtingenuitwisseling

21. Penshonado-regeling
Penshonado-regeling 
BRK vervangen door BRNC (Belastingregeling Nederland-Curaçao
Aanpassingen
BRNC en de penshonado-regeling per 1 januari 2016 
Voorwaarden om zich onder het penshonado-regime op Curaçao
te vestigen
Overgangsregeling
Voorbeeld berekening
Buitenlandse inkomstenbronnen belast tegen 10%
Penshonado-regeling en keuzemogelijkheid 
Arbeid op Curaçao
De penshonado en de Curaçaose premies sociale verzekeringen

21. Stichting Particulier Fonds (SPF)
Inleiding 
Wat is de SPF
Verschil met de Nederlandse Stichting 
Oprichting SPF 
Voordelen SPF 
Doeleinden SPF
Fiscale positie SPF op Curaçao
SPF en de Nederlandse box 3 en schenkingsrecht
SPF en winstbelasting
De SPF en het uitoefenen van een bedrijf
Kenmerken en vereisten SPF
Verschil SPF met een gewone stichting
Vergelijking SPF met Angelsaksische Trust
Toepassingmogelijkheden van de SPF
De SPF als instrument voor estate planning 
De SPF voor verzekeringen, lijfrenten en pensioenen 
De SPF als alternatief voor de Trust
De SPF als instrument voor asset protection
De SPF als beleggingsmaatschappij 
De SPF als art foundation
De SPF en charitatieve doelstellingen
De SPF voor het onderbrengen van nieuwe activiteiten   
De SPF voor het overhevelen van vermogensgroei
De SPF en toekomstige waarde-aangroei
De SPF als houdstermaatschappij 
De SPF en de Nederlandse fiscus 
Erkenning en fiscale behandeling SPF in Nederland
De SPF en de Nederlandse vennootschapsbelasting

23. Zakendoen op Curaçao
Inleiding 
Algemene concurrerende voordelen van Curaçao 
Logistiek kruispunt
Kruispunt van begunstigde gebieden
Cultureel kruispunt
Economische speerpunten 
Marktkansen in de logistieke sector
Marktkansen in de toeristische sector
Ontwikkelingen toerisme op Curaçao
Marktkansen in de ICT & E-commerce sector
Marktkansen in de utiliteitssector 
E-business
Vestigingsmogelijkheden 
Economische zones
E-Zone en exportregeling
Industriële zone 
World Trade Center
Subsidies en andere regelingen

24. Starten van een bedrijf op Curaçao; vestigingsformaliteiten
Formaliteiten
Zakendoen op Curaçao
Bedrijfsvorm
Eenmanszaak
Aanvraag vestigingsvergunning
Directievergunning
Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
Aanvullende vergunningen afhankelijk van de branche
Industrie
Bouwnijverheid en –installatiebedrijven
Bank-, verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening 
Handel/Groothandel en tussenhandel
Handel/Detailhandel
Hotels en logementen
Restaurants en Cafés
Landbouw, Veeteelt en Visserij
Nieuwe exportregeling
Subsidies en andere regelingen

25. Rechtspersonen op Curaçao
De NV en de BV op Curaçao 
De naam van het bedrijf
Wat staat er in de notariële akte
Statuten 
Bestuur
Bevoegdheden aandeelhouders
Aandeelhouder- bestuurde vennootschap
Verschillen Curaçaose NV en Curaçaose BV
Voorkeursrecht  
Stemrecht 
Publicatie verplichtingen bij een grote NV
Vereiste documenten 
Laagbelaste beleggingsvennootschap

26. Economische Zone Wetgeving
Inleiding 
De E-Zone NV
De (belasting)voordelen op een rij
Goederen E-Zone
Diensten E-Zone
Andere voordelen van de E-Zone

27. Het Curaçaose Belastingstelsel
Inleiding 
De belastingdienst / de landsontvanger
De inkomstenbelasting 
Ingezetene vs. niet-ingezetene van Curaçao
Belastbaar inkomen
Nieuw belastingstelsel
Schijventarieven inkomstenbelasting Curaçao 2016 
Toeslagen 2016
Werking Tabel   
Inkomstenbelasting privé personen
Eigen woning 
Ziektekosten
Rente en aflossing studieleningen
Bijzonder tarief lokale bankrente  
Bijzonder tarief vermogensinkomsten
Bronheffing op rente
Uitkeringen uit kapitaal/levensverzekeringen
Belastingkorting buitenlanders
Rekenvoorbeeld
Winstbelasting 2016
Wijzigingen in de aftrek winstbelasting 
Vervroegde afschrijving
Afschrijving tot 50% OZB-waarde
Aftrek van kosten van voedsel, drank en representatie
Rente-aftrek
Doelvermogen
Transparante vennootschap   
Loonbelasting 
Fictieve dienstbetrekkingen
Omzetbelasting i.p.v. logeerbelasting
Invoering onroerende zaak belasting Curaçao 
Tarieven OZB 
Aangifteplicht binnenlands belastingplichtigen 
De belastingaanslag
Inhouding inkomstenbelasting door werkgever
Verrekening van teruggaven
Belastingschulden  
Invordering, aanmaning en dwangbevelen 
Bezwaar tegen aanslag
Uitstel van betaling     
Vermogensbelasting op Curaçao
Erf- en schenkbelasting  | tarieven op Curaçao
Indienen van het aangiftebiljet
Boete
Berekening van de successiebelasting
Vrijstelling en tarieven
Voorbeeld berekening
Overgangsregeling/overgangsbelasting
Voorbeeld berekening
Successie- en schenkingsrecht binnen de nieuwe BRNC 
Online aangifte doen op Curaçao

28. Ondernemers en de belastingen op Curaçao
Startende ondernemer en inschrijving bij de belastingdienst
Omzetbelasting 
Het CRIB-nummer
Omzetbelasting bij de invoer van goederen
Tarief omzetbelasting 
Vrijstellingen
Aangifte doen en betalen  
Winstbelasting
Aangifte winstbelasting 
Belastingjaar
Definitieve aangifte 
Tarief winstbelasting
Bepaling belastbare winst
Keuze rechtsvorm, juridische kenmerken en de fiscale gevolgen
De inhoudingsplichtige en de werknemer
Wat wordt als loon beschouwd   
Binnenlandse en buitenlandse werknemers
Te regelen zaken voor de inhouding van de loonbelasting door de werkgever
Loonbelastingverklaring
Loonstaat 
Vermindering van loonbelasting
Definitieve afrekening

29. Belastingheffing in Nederland  
Wat is uw fiscale woonplaats ? 
Tijdelijk in het buitenland 
Woont en/of werkt u in het buitenland ?
Uw fiscale partner en werkzaam/wonend in het buitenland
Uitzondering voor personen die op Curaçao wonen
Aftrekposten
Heffingskortingen 
Fiscale partner
Welk land is heffingsbevoegd over welk inkomen  
Emigratie van een DGA
Recht op heffingsvrij vermogen
Overgangsregeling
ZVW bij vestiging op Curaçao

30. Een huis op Curaçao en de Nederlandse fiscus
Een huis op Curaçao en de BRK (BRNC)  
Een huis op Curaçao en de Nederlandse fiscus 
Rekenvoorbeeld
Buitenlandse belastingplichtig en box 3
Emigratie en box 3
Immigratie en box 3
Wel of geen hypotheek op uw tweede huis en box 3
Rekenvoorbeeld
Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit

31. Overheid, bestuur, politiek, staatkundige situatie
Situatie tot 1975
Situatie na 1986
De 5 eilanden van de Nederlandse Antillen
Situatie na 10-10-2010

Bijlagen
Bronnen

Card CuraDeal op houder 200pxCuraDeal

Email: info@curadeal.com

Tel.:
Vanuit Curacao: 511 11 71
Vanuit Nederland: 005999-5111171 (tip: bel gratis via Whatsapp.)

Kvk: Curacao 165578

Aad traditional curacao 200pxMi ta Aad, kontentu di sera konosi bo.
(Ik ben Aad, fijn om kennis met u te maken.)

Uw reclame hier op deze website? Klik voor info

Sponsored by: but 75x30 BOL