curacao wonen

Copyright 2022 - Curaçao gerelateerde websites.

De papierwinkel

Verklaring Omtrent Gedrag

formulier-75Voor het emigreren naar Curacao of voor het aanvragen van een werkvergunning heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Het formulier kunt u <downloaden> van de site van Justitie in Nederland. Zie deze <link> voor informatie over de VOG.

 • U vult uw personalia in op pagina 1 en ondertekend het formulier
 • Het Kabinet van Curaçao moet zelf de overige pagina's invullen (kosten €24,95 per formulier)
 • U gaat met het formulier naar uw gemeente waar u (het laatst) ingeschreven staat (stond) om de aanvraag in te dienen (kosten /- €41.35 per formulier)
 • Uw gemeente stuurt het door naar de dienst Justis die het onderzoek gaat uitvoeren
 • Binnen 2-4 weken krijgt u schriftelijk bericht op uw post-/woonadres over uw VOG

Zoals u ziet moet het Kabinet van Curacao ook wat invullen en ondertekenen. Dit kunt u per post regelen, of u gaat persoonlijk langs in Den Haag.

Persoonlijk bezoek bij het Kabinet van Curacao

U kunt persoonlijk langskomen op het Kabinet van Curaçao door vooraf een afspraak te maken.
Bellen voor een afspraak kan op maandag tot vrijdag tussen 09:00-12:00. (Telefoon: 070 - 306 6111)

Houd u er a.u.b. rekening mee dat u de kosten die het Curaçaohuis bij u in rekening brengt voor het gedeeltelijk invullen van het formulier tijdens uw bezoek direct moet betalen. U kunt uitsluitend pinnen.
Neem een geldig identiteitsbewijs mee!

Bezoekadres
Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao
Prinsegracht 63 – 65, 2512 EX, Den Haag
Telefoon: 070 - 306 6111
Fax: 070 - 306 6110

  Invullen door het Kabinet van Curaçao, per post

  U kunt er ook voor kiezen om het aanvraagformulier via de post laten invullen door het Kabinet van Curacao. 

  • Het bedrag per formulier (€24,95) moet dan vooraf worden overgemaakt.
  • Overmaking op rek. IBAN: NL46ABNA0529375486 - BIC: ABNANL2A
   ten name van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag .
   Vermeld daarbij: de naam van aanvrager.
  • Vul het voorblad van het VOG aanvraagformulier in.
  • Onderteken dit.
  • Kopie geldige legitimatiebewijs bijsluiten.
  • Kopie van uw betalingsbewijs of overboeking bijsluiten.
  • Stuur de documenten op naar: Prinsegracht 63-65, 2512 EX Den Haag.
  • Na invulling door het Kabinet van Curaçao zenden zij het formulier per post retour naar het opgegeven adres.
  • U kunt daarna naar uw gemeente voor het indienen van de aanvraag.

  Invullen door het Kabinet van Curaçao, per e-Mail

  U kunt er ook voor kiezen om het aanvraagformulier via e-mail op te sturen. 

  • Het bedrag per formulier (€24,95) moet dan vooraf worden overgemaakt.
  • Overmaking op rek. IBAN: NL46ABNA0529375486 - BIC: ABNANL2A
   ten name van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag .
   Vermeld daarbij: de naam van aanvrager.
  • Vul het voorblad van het VOG aanvraagformulier in.
  • Onderteken dit.
  • Kopie geldige legitimatiebewijs bijsluiten.
  • Kopie van uw betalingsbewijs of overboeking bijsluiten.
  • Mail het het formulier en de gevraagde bijlagen naar: ajz@kgmc.nl .
  • Na invulling door het Kabinet van Curaçao zenden zij het formulier per post retour naar het opgegeven adres.
  • U kunt daarna naar uw gemeente voor het indienen van de aanvraag.

   

  Website: VOG - het Curaçaohuis in Den Haag

  f t g m