curacao wonen

Wetenswaardigheden

Status Caribisch gebied binnen de EU

vlag curacaoHoren de Caribische delen van Nederland bij Europa omdat het onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden?

Status Caribisch gebied binnen de Europese Unie

Op grond van artikel 198 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) komen de Europese lidstaten overeen "de niet-Europese landen en gebieden welke bijzondere betrekkingen onderhouden met Denemarken, Frankrijk en Nederland te associeren met de Europese Unie." Voor het Nederlands Koninkrijk valt hier de bijzondere relatie onder met de eilanden Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

In tegenstelling tot Nederland, maken de eilanden geen deel uit van het grondgebied van de Europese Unie en hoeven zij om die reden dan ook niet te voldoen aan het Europees recht en hebben zij de euro niet als wettelijk betaalmiddel. Door de bijzondere relatie met Nederland komen de eilanden wel in aanmerking voor Europese fondsen en EU brede samenwerkingsovereenkomsten zoals het Erasmus+ programma. Verder bezitten de inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden naast de Nederlandse nationaliteit ook het Europees burgerschap. Dit Europees burgerschap moet gezien worden als een aanvulling op het nationale burgerschap. Het Europees burgerschap brengt de volgende rechten met zich mee:

  • Het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven;
  • Het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en bij de gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar zij verblijf houden, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van de desbetreffende staat;
  • Het recht op bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere lidstaat op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn, niet vertegenwoordigd is, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat;
  • Het recht om verzoekschriften tot het Europees Parlement te richten, zich tot de Europese ombudsman te wenden, alsook zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen en de adviesorganen van de Unie te richten en in die taal antwoord te krijgen.

Vanwege de speciale band tussen de Caribische eilanden en Nederland maakt het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Den Haag zich daarom sterk om ook dit deel van het Koninkrijk te betrekken bij de informatievoorziening over de Europese Unie in het algemeen en het Europees Parlement in het bijzonder. Ontdek wat voor soort relatie de eilanden onderhouden met de Europese Unie en wat de betekenis hiervan is voor de inwoners van de Caribische eilanden.

Bron: https://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/eu-info/status-caribisch-gebied-binnen-de-europese-unie

Aad traditional curacao 200pxMi ta Aad, kontentu di sera konosi bo.
(Ik ben Aad, fijn om kennis met u te maken.)

Uw reclame hier op deze website? Klik voor info

Sponsored by: but 75x30 BOL