curacao wonen

Emigreren naar Curacao

Paniek in de tent; 34 beroepen 'beschermd'

soaw schild 75pxMinister Larmonie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) heeft gezorgd voor paniek onder de mensen die willen emigreren naar Curacao en de mensen die al ge-emigreerd zijn en nu in afwachting zijn van een tewerkstellingsvergunning. Per ingang van 1 maart 2016 worden er namelijk geen tewerkstellingsvergunningen voor ongeschoolde- of laaggeschoolde beroepen afgegeven. Hoe zit het nu precies??

De minister heeft, zonder enige publieke aankondiging, een beleidsregel ingevoerd die is ingegaan op 1 maart 2016. De nieuwe beleidsregel stelt dat nieuwe aanvragen voor een terwerkstellingsvergunning niet meer afgegeven zullen worden aan mensen met ongeschoolde- of laaggeschoolde beroepen. Er is een lijst van 34 beroepen opgemaakt.

Volgens een artikel in het Antilliaans Dagblad zijn dit o.a. de volgende beroepen: Vakkenvullers, tuinlieden, tegelzetters, naaisters, bewakers, bouwassistenten, dienst- en postbodes, elektriciens, kamermeisjes, kinderverzorgers, krantenverkopers, lassers en landbouwers, tot loodgieters, masseuses, schoonheidsspecialistes, schoonmakers en ‘managers’. De volledige lijst van de 34 beroepen is op dit moment nog niet bekend bij onze redactie.

Het doel van deze nieuwe regel: "het beschermen van de lokale arbeidskrachten", wat volgens de minister nodig is omdat de werkloosheid in die arbeidsgroep onder de lokale bevolking nog altijd te hoog is. Door immigrerende buitenlanders te weren van de arbeidsmarkt zullen de vacatures ingevuld moeten gaan worden door de lokale bevolking, waardoor de lokale werkeloosheid minder zal worden.

Deze nieuwe regelgeving, die zonder enige vooraankondiging is ingesteld en aan het licht kwam door een artikel in het Antilliaans Dagblad, heeft gezorgd voor grote onduidelijkheid onder de mensen die (al vergevorderde) plannen hebben om te emigreren naar dit tropische deel van het Nederlandse Koninkrijk. Ook is er grote onduidelijkheid bij de mensen die al op Curacao wonen, maar nog in afwachting zijn van een werk- en verblijfsvergunning.

Wij hebben contact gezocht met de officiële Curacao Vertegenwoordiging in Nederland

De CuraDeal redactie heeft op 17 maart contact opgenomen met het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao in Den Haag. Hierbij mijn vragen die ik heb voorgelegd:

Gisteren werd gemeld door het Antiliaans Dagblad dat tewerkstellingsvergunningen voor ongeschoolde of laaggeschoolde beroepen ... niet meer worden verstrekt. Dit is per 1 maart 2016 beleid, zo blijkt uit de ministeriële regeling van minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (Pueblo Soberano) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

Dit heeft uiteraard veel effect voor de emigranten naar Curaçao. Mede door de onaangekondigde plotselinge en directe uitvoering van deze nieuwe regeling zijn er veel vragen ontstaan bij mensen die zich pas op Curaçao hebben gevestigd, en bij de mensen die al (vergevorderde) plannen hebben voor emigratie.

Mijn vraag;
Is er officiële documentatie en/of standpunt beschikbaar, zodat ik de juiste informatie kan plaatsen op mijn Curaçao gerelateerde websites. (zoals: www.CuracaoVoorJou.nl / www.CuracaoToerisme.nl )
Ik wil liever niet klakkeloos de bestaande media overnemen over dit gevoelig onderwerp.

Geldt die nieuwe regeling bijvoorbeeld ook voor de Europese Nederlander die naar Curaçao emigreert?
En wederkerig; heeft het invloed voor de Curaçaoenaren die in Nederland woonachtig zijn?
Wat voor invloed heeft deze nieuwe regeling op de Nederlandse stagiaires op Curaçao?

Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de 80/20 regeling (80% van de werknemers bij een bedrijf moeten van lokale Curaçaose afkomst zijn). Is daar ook officiële documentatie over beschikbaar. Gezien de grote onduidelijkheden over dit onderwerp zou ik daar graag een correct informerend artikel over schrijven. Enerzijds is het een streng uitgevoerde regeling, en bij andere wordt de overschrijding van de 80/20 regeling weer gedoogd. Al met al is er ook over dit onderwerp zeer veel onduidelijkheid op internet. ...

 

Het antwoord op 17 maart
Helaas heeft het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao in Den Haag ook nog geen sluitend antwoord op de nieuwe regeling. Hierbij het antwoord wat ik op 17 maart heb mogen ontvangen:
De minister van SOAW Ruthmilda Larmonie-Cecilia heeft onlangs inderdaad een ministeriele regeling getekend ter bescherming van lokale arbeidskrachten. We hebben reeds contact opgenomen met de ministerie van SAOW om na te gaan wat de regeling precies betekent voor Europese Nederlanders. Echter hebben we de persoon die hierover gaat niet kunnen spreken. Voor wat betreft de 80/20 regeling is er nog geen definitieve besluit genomen.

 

Ook de facebook paginabeheerder van "Emigreren naar Curacao" heeft dezelfde vragen gesteld, en zij kreeg blijkbaar toch wat meer antwoorden:
- Deze regel, geen werkvergunning verstrekken voor laag opgeleiden banen geldt voor iedere nationaliteit, ook voor de Nederlanders.
- De regel geldt niet voor personen, die eigen bedrijf willen opstarten.
- Vanmiddag zal ik meer informatie en de lijst publiceren met 34 betreffende banen.
- Het gaat om nieuwe aanvragen.


Op de Curacaose radiozender Dolfijnfm heeft men bericht na verschijning van dit artikel, dat de nieuwe regeling juist weer niet geldt voor Europese Nederlanders en Amerikanen.

 

(Noot redactie: Let op; dit is wat ons betreft een on-officiële berichtgeving waar men nog geen rechten kan ontlenen.)

 

Op dit moment is er geen officiële berichtgeving beschikbaar

Al met al is het op dit moment van schrijven nog niet duidelijk wat de officiële inhoud is van de nieuwe ministeriële regelgeving. En wat het effect zal zijn voor emigranten naar Curacao. Wij houden u natuurlijk op de hoogte zodra er officiële standpunten bekend zijn.

 

Curacaose bedrijven ontslaan eerder lokale krachten dan buitenlandse krachten

Een vermeldingswaardig detail is, volgens minister Larmonie, dat de Curacaose bedrijven die door omstandigheden hun arbeidkrachten moeten ontslaan, vaker de lokale arbeider ontslaan dan de 'buitenlandse' arbeider. Het is niet bekend waar de minister deze stelling op baseert. Dat geldt ook voor de volgende overweging, namelijk "dat er een groeiende trend zichtbaar is waarbij werkgevers de voorkeur hebben om buitenlandse arbeidskrachten in dienst te nemen" voor laag- en ongeschoolde functies. Dit terwijl er volgens SOAW "op allerlei opleidingsniveaus lokale werklozen beschikbaar zijn". Het volledige verhaal kunt u nalezen in het artikel van het Antilliaans Dagblad.

Dit soort details zorgen voor een stortvloed aan meningen op social media. Iedereen heeft wel een eigen invulling en mening over het feit dat lokale mensen sneller ontslagen worden, het grote aantal 'buitenlanders' op het eiland en meer van dat soort delicate kwesties.

 

Card CuraDeal op houder 200pxCuraDeal

Email: info@curadeal.com

Tel.:
Vanuit Curacao: 511 11 71
Vanuit Nederland: 005999-5111171 (tip: bel gratis via Whatsapp.)

Kvk: Curacao 165578

Aad traditional curacao 200pxMi ta Aad, kontentu di sera konosi bo.
(Ik ben Aad, fijn om kennis met u te maken.)

Uw reclame hier op deze website? Klik voor info

Sponsored by: but 75x30 BOL