curacao werken vacature

Informatie over werken op Curacao

Salaris op Curacao

salaris-loon-curacaoVerrassend genoeg is er op het internet niet echt veel te vinden over het loon en de salarissen op Curacao. Wij proberen iets meer duidelijkheid te geven aan u. Het salaris op Curacao is wel beduidend lager dan in Nederland.

Salaris- en functieschalen

Verrassend genoeg is er op het internet niet echt veel te vinden over de salarissen op Curacao. Het is dan ook niet zo makkelijk uit te leggen omdat er een verschil is in de bepaling van de salarissen tussen Nederland en Curacao. In Nederland werkt men bijna altijd met salarisschalen en functieschalen. Dat betekend dat er voor elk beroep in Nederland een vaststaande structuur is voor de beloning van de verrichtte functie. Op Curacao werkt dat niet zo, alhoewel men wel steeds meer overschakelt naar de Nederlandse methode van salarisbepaling.

Op Curacao wordt er een salaris afgesproken tussen de werkgever en de werknemer. En die afspraak accepteer je, of niet. Uiteraard wordt er wel gekeken naar de functie, opleiding en ervaring, maar het is niet per definitie gekoppeld aan een salaristabel. Vandaar dat de salarissen behoorlijk kunnen variëren tussen de diverse werkgevers, en zelfs als collega's onder elkaar kunnen er behoorlijke verschillen ontstaan. Men zal dan ook niet zo snel praten over wat je verdient.

Het salaris op Curacao is wel beduidend lager dan in Nederland. De eerste reactie van de gemiddelde Nederlander is, dat het ook logisch is. "Want de kosten voor levensonderhoud zijn lager dan in Nederland". En daar vergist men zich toch vaak in. Het is niet allemaal per definitie goedkoper dan in Nederland. Je hebt inderdaad geen stookkosten, maar daar staan de hoge water- electrakosten tegenover. En wat te denken van de grote stroomverbruiker: de airco? Ook het eten is meestal niet goedkoper (zie ook: <boodschappen doen>) De huurhuizen kosten vaak net zoveel als in Nederland. De ziektekosten zijn behoorlijk duur, en ga zo maar door. Je kunt dus vaak stellen dat je minder verdient en te besteden hebt dan in Nederland, terwijl je toch hetzelfde werk verricht.

Een eenvoudige salaris vuistregel

De vuistregel die men kan hanteren is:
Het reguliere salaris in Nederland in euro's  X  140%  =  Het salaris in NAF op Curacao.
(Let op: Dit is een globale vuistregel, hou daar dus niet te strikt aan vast.)
Dus bijvoorbeeld: € 1900,00 x 140% = NAF 2660,00

Vakantiedagen

Men heeft op Curacao beduidend minder vakantiedagen dan in Nederland. Vakantiedagen worden, net zoals het salaris, wisselend bepaald aan de hand van de leeftijd, het aantal dienstjaren en eventueel gekoppeld aan een schaal. De meeste werkenden hebben tussen de 22 - 25 vakantiedagen per jaar, waarvan er normaal gesproken 14 dagen aaneen opgenomen mogen worden. In Nederland heeft men gemiddeld genomen tussen de 25 - 30 vakantiedagen. De meeste vakantiedagen zijn op Curacao te vinden in de sector onderwijs. Ook de financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en gezondheidszorg zijn gunstig.

Het recht op vakantie is geregeld in de vakantieregeling van 1949. Deze regeling is van toepassing op iedereen die in dienstbetrekking staat en tegen loon arbeid verricht, met uitzondering van werknemers in dienst van de overheid. Op grond van deze vakantieregeling heeft iedereen recht op minimaal driemaal het bedongen aantal werkdagen per week.
Bijvoorbeeld: Werkt u 5 dagen per week, dan heeft u dus driemaal 5 dagen vakantiedagen per jaar. Bij een fulltime dienstverband heeft een werknemer dus recht op minimaal 15 vakantiedagen per jaar.

Een werkgever en werknemer mogen wel meer vakantiedagen overeenkomen, maar nooit minder dan wat de wet voorschrijft. Voor werknemers met een zesdaagse werkweek, geldt dat deze ook aanspraak hebben op een vakantie van tenminste vijftien werkdagen. Wanneer een werknemer niet het hele volledige jaar bij dezelfde werkgever in dienst is, worden de vakantiedagen naar evenredigheid van de duur van de dienstbetrekking berekend.

Flexibel / Part-time werken

De werkgevers zijn niet zo gewend aan part-time werkers en flexibele werktijden. Het is minder gebruikelijk dan in Nederland. Als het al mogelijk is, dan is het advies om daar zeer duidelijke afspraken over te maken.

Gemiddeld salaris per beroepsgroep

Wetgevers / managers
Professionals
Assistent professionals
Kantoormedewerkers
Dienstverleners
Landbouwkundigen
Trade werknemers
Machine-operators
Lagere beroepen
Naf. 6763
Naf. 5628
Naf. 3779
Naf. 2583
Naf. 1797
Naf. 1316
Naf. 2034
Naf. 2283
Naf. 1227

Bron: Centraal Bureau Statistiek Curacao

Gemiddeld salaris van de economische groepen

Productie
Utilities
Bouw
Handel
Horeca
Transport
Financiële diensten
Zakelijke diensten
Overheid
Onderwijs
Gezondheid
Andere diensten
Naf. 3305
Naf. 4530
Naf. 2430
Naf. 2319
Naf. 1800
Naf. 3521
Naf. 5195
Naf. 3341
Naf. 4908
Naf. 4284
Naf. 3088
Naf. 2021

Bron: Centraal Bureau Statistiek Curacao

Armoedegrens Curacao

Om een indruk te krijgen over de minimale levenstandaard op Curacao kunnen wij u het beste een overzicht tonen van de 'minimaal benodigd inkomen' voor een gezonde levensonderhoud. Oftewel, de armoedegrens. Verdient men minder dan dit, dan kun je niet rondkomen op een acceptabele manier. Let er op dat Nederlanders toch wel 'verwend' zijn. Men verwacht een acceptabel huis en een auto, en het liefst 'Europees' eten. Je zult dat niet kunnen bereiken met de onderstaande tabel!

Armoedegrens, het besteedbaar inkomen (na aftrek van loonbelasting en sociale premies (AOV, AVBZ), maar inclusief de netto bijdrage aan de ziektekostenpremie in NAf. per maand.

Standaard huishouden ( twee volwassenen en twee kinderen)
Alleenstaande (1-persoonshuishouden)
Twee volwassen
Een volwassene met een kind
Een volwassene met twee kinderen
Twee volwassenen met een kind
Drie volwassenen
Naf. 2500
Naf. 1190
Naf. 1786
Naf. 1548
Naf. 1904
Naf. 2142
Naf. 2380

Bron: Centraal Bureau Statistiek Curacao (1 sept 2011)

Gemiddeld huishoudeninkomen

Hierbij volgen enkele interessante gegevens over de totale inkomsten per huishouden volgens het bevolkingsonderzoek van 2011. Het huishoudinkomen wordt berekend door alle inkomens in het huishouden bij elkaar op te tellen.

In 2011 heeft 14 procent  (7.767)  van alle huishoudens een inkomen van 1000 gulden of minder per maand;  16 procent (8.728 huishoudens)  beschikt over een inkomen van
1000 tot en met 2000 gulden per maand. Het aandeel huishoudens met een huishoudinkomen boven de 10.000 gulden per maand is 12 procent (6.594). 58 Procent van de huishoudens heeft een modaal inkomen tussen de 2000 en 10.000 per maand.

Het gemiddelde van alle huishoudinkomens bedraagt 5.332 gulden per maand. Het  gemiddelde huishoudinkomen is afhankelijk van de huishoudgrootte en  het aantal personen in een huishouden dat een inkomen heeft.

De laagste inkomensklasse tot en met 1000 gulden per maand bestaat voor bijna 66 procent (5.108) uit huishoudens met een vrouw aan het hoofd. Huishoudens waar een vrouw aan het hoofd staat zijn oververtegenwoordigd in de lagere inkomensklassen: 41 procent (9.808) van alle huishoudens met een vrouwelijk hoofd beschikt over een inkomen van maximaal 2000 gulden per maand. Bij huishoudens met een man aan het hoofd is dit 22 procent (6.687).

Huishoudens met een man aan het hoofd hebben een gemiddeld huishoudinkomen van 6.389 gulden per maand. Bij huishoudens met een vrouw aan het hoofd is het gemiddeld huishoudinkomen 3.981 gulden per maand, bijna 40 procent lager.

Bron: Centraal Bureau Statistiek Curacao (2011)

Heeft u aanvullingen of salarisindicaties? Laat het ons weten!

Card CuraDeal op houder 200pxCuraDeal

Email: info@curadeal.com

Tel.:
Vanuit Curacao: 511 11 71
Vanuit Nederland: 005999-5111171 (tip: bel gratis via Whatsapp.)

Kvk: Curacao 165578

Aad traditional curacao 200pxMi ta Aad, kontentu di sera konosi bo.
(Ik ben Aad, fijn om kennis met u te maken.)

Uw reclame hier op deze website? Klik voor info

Sponsored by: but 75x30 BOL