curacao nieuws

Opening Revalidatiecentrum Curaçao

reva 13042015 6Woensdag 15 april is een gedenkwaardige dag voor de bevolking van Curaçao. Eindelijk kan, na 34 jaar wachten, De SGR-Groep het nieuwe gebouw van Revalidatiecentrum Curaçao (RCC) officieel openen. Dit centrum beantwoordt aan de grote behoefte voor een adequaat revalidatieproces van hoge kwaliteit voor de inwoners van Curaçao, maar ook voor onze partners in het Koninkrijk Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Aruba.

Openingsceremonie

reva 13042015 6De opening begon met een officieel gedeelte, gevolgd door de mogelijkheid voor de genodigden om van dichtbij kennis te maken met het revalidatiecentrum onder leiding van de gespecialiseerde medewerkers. Bij deze gelegenheid nam de algemeen directeur van De SGR-Groep, de heer Henk Kamsteeg, het woord en gaf aan hoe het proces om tot realisatie van het centrum te komen gedurende de 34 jaar was verlopen. De heer Kamsteeg beëindigde zijn toespraak met het bedanken van de regering van Curaçao, de BZV/SVB en alle andere partijen die op de een of andere manier tot de realisatie hebben bijgedragen.

Traject naar een nieuw centrum

Het proces van ontwikkeling en bouw van het Revalidatiecentrum Curaçao begon op 24 maart 1981 op het moment dat het bestuur van het Verriet Instituut een brief naar de regering stuurde met het verzoek om een revalidatiecentrum op Curaçao te mogen beginnen. Na enkele jaren besloot de overheid om een revalidatiearts in dienst te nemen en gaf het Verriet Instituut officieel de taak om een revalidatiecentrum te gaan plannen. In 2011 kwam de grote doorbraak toen de regering van Curaçao en de BZV /SVB akkoord gingen met de bouw en de exploitatie van het nieuwe revalidatiecentrum.

Een compleet centrum

Revalidatiecentrum Curaçao is een modern en mooi centrum, heel functioneel en van hoge kwaliteit. Het voorziet in alles wat belangrijk is voor een multidisciplinaire revalidatie van hoge kwaliteit voor zowel kinderen als volwassenen. Het centrum past volledig in een structuur voor de gezondheidszorg waarin er éém primair algemeen ziekenhuis is, met daarnaast gespecialiseerde organisaties zoals Klinika Capriles en ons revalidatiecentrum. Het centrum richt zich op het herstel en de verbetering van mogelijkheden voor personen met een fysieke handicap of functionele beperking. Het doel is om de patiënten te re-integreren in de maatschappij op basis van diens wensen en mogelijkheden. Dit alles wordt gedaan onder de slogan:
“Revalideren bij Revalidatiecentrum Curaçao: “Samen werken wij aan uw herstel”.

Experts

Om de kwaliteit van zorg voor de patiënten te kunnen leveren werken er 39 personen in het revalidatiecentrum, experts in hun discipline. Deze personen zijn o.a. gespecialiseerd op het gebied van revalidatiegeneeskunde, verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, (neuro)psychologie, maatschappelijk werk en ook het medisch secretariaat. Dit multidisciplinaire team levert de zorg aan personen met een neurologische, motorische of orthopedische beperking. RCC levert ook zorg en therapeutische behandeling via de therapeutische peutergroep en aan leerlingen van de Soeur Hedwigschool. Een groot gedeelte van de patiënten van RCC hebben diagnoses als Cerebro Vasculair Accident (CVA), amputatie of dwarslaesie. De ernst per situatie en de onafhankelijkheid van iedere patiënt bepaalt welk type van zorg en behandeling het meest geschikt is. RCC levert de medische zorg aan patiënten zowel van Curaçao als aan de andere eilanden in het Koninkrijk.

Missie van Revalidatiecentrum Curaçao

Als revalidatiecentrum bieden wij algemene revalidatiezorg van hoogstaand niveau bestaande uit multidisciplinaire behandeling en begeleiding aan zowel volwassenen als kinderen. Deze is gericht op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met lichamelijk letsel of een functionele beperking. Het doel is (re)integratie van de cliënt in de samenleving op basis van diens wensen en mogelijkheden. In al ons werk laten wij ons leiden door het statement: Revalideren bij Revalidatiecentrum Curaçao: “Samen werken wij aan uw herstel”.

Kernwaarden

 • Samenwerking - Met en voor elkaar onze doelen bereiken, zowel binnen het team als samen met de cliënt
 • Kennis - Weten wat je doet, dat ook goed en zelfs beter willen doen en bereid zijn ook anderen hierin te steunen
 • Betrouwbaarheid - Op basis van openheid en eerlijkheid doen wat anderen van je mogen verwachten

Het personeel

Er werken 39 personen bij Revalidatiecentrum Curaçao. De medewerkers zijn geschoold op het gebied van revalidatiegeneeskunde, verpleegkunde, ziekenverzorging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, (neuro-) psychologie, maatschappelijk werk en op medisch secretarieel gebied. Het team biedt een breed scala van behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die gerekend worden tot de algemene revalidatie.

Cliënten

Er wordt vanuit het RCC zorg geboden aan personen met een neurologische, motorische of orthopedische beperking. Dit gebeurt afhankelijk van de ernst en zelfstandigheid zowel in de vorm van klinische opnames als poliklinische behandelingen. Diagnoses Cerebro vasculair accident, Amputaties en Dwarslaesies zijn de grootste groepen die verwezen worden voor revalidatie. Er worden ook andere diagnoses verwezen die functionele beperkingen met zich meebrengen.

De revalidatie biedt ook zorg en behandeling aan kinderen in de therapeutische peutergroep (t.p.g.) en de Soeur Hedwig school. In de t.p.g. worden kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar zowel individueel als in groepsverband gestimuleerd en begeleid in hun motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling. Kinderen van de Soeur Hedwig school worden begeleid totdat alle specifieke doelstellingen behaald zijn.

Financiering

De geboden zorg voor cliënten van Curaçao wordt bekostigd vanuit de basisverzekering. Er wordt ook zorg verleend aan cliënten die niet verzekerd zijn via de basisverzekering zoals de particuliere verzekeringen en eigen- risicodragers. Sinds 10 oktober 2010 worden de kosten voor revalidatie van cliënten van Sint Maarten en de BES-eilanden apart bij de eilanden in rekening gebracht.

De functie

De revalidatiegeneeskunde omvat onderzoek, behandeling en advisering van medisch specialistische aard met als doel de betrokken persoon in staat te stellen een mate van zelfstandigheid te bereiken of te behouden, die gezien zijn beperkingen, redelijkerwijs mogelijk zijn. Kenmerkend voor de revalidatie is het multidisciplinaire karakter en in teamverband opereren van disciplines waarbij de cliënt centraal staat. Hierbij werkt het revalidatiecentrum samen met de cliënt aan herstel. De revalidatiearts stelt de diagnose vast en stelt ten behoeve van de cliënt een initieel behandelplan op. Op basis hiervan wordt de cliënt verwezen naar de diverse disciplines van de revalidatie. Deze disciplines stellen op hun beurt weer een eigen discipline-behandelplan op. In de verwijzing van de revalidatiearts staan instructies over de behandeling, frequentie en wijze van rapporteren. Verder zijn er op gezette tijden teambesprekingen. Op basis van de teambespreking wordt het individueel behandelingsplan bijgesteld.

Het RCC verleent 5 zorgproducten:

 1. Klinische revalidatie (15 bedden)
 2. Poliklinische dagbehandeling (5 plaatsen)
 3. Therapeutische peutergroep
 4. Therapieën (klinisch en poliklinisch)
 5. Consulten in de revalidatiegeneeskunde
 6. Hier kunnen verschillende handelingen uit voortvloeien zoals:
 • Medische handelingen door de revalidatiearts.
 • Paramedische behandelingen en adviezen.
 • Verzorging en verpleging.
 • Psychosociale begeleiding.

Het gebouw

Het revalidatiecentrum is gesitueerd aan de Salsbachweg te Santa Maria ten westen van het voormalig Mgr. P.I. Verriet instituut. Het gebouw heeft 2 ingangen de klinische en poliklinische ingang. De poliklinische ingang heeft een overkapping om het afzetten van cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Er zijn voldoende en ruime mogelijkheden om te parkeren. Er is gewerkt met kleuren om de herkenbaarheid van de verschillende afdelingen te vergemakkelijken.

De groene afdeling, de kliniek heeft 12 kamers met 21 bedden. Alle kamers hebben een ruime rolstoel toegankelijke badkamer. De meeste kamers hebben 2 bedden. Enkele 1 persoonskamers hebben een specifieke functie, zoals een ruimte voor contactisolatie, een ruim opgezette kamer waarin een bad brancard en tilliften gehanteerd kunnen worden voor de complexere behandelingen en een studio met een kitchenette waarin cliënten aan het eind van het revalidatie onder toezicht zelfstandig kunnen functioneren. Er zijn ook voldoende rustmogelijkheden voor onze cliënten in dagbehandeling, een stilte ruimte om je even terug te trekken en een bibliotheek om wat op te zoeken.

Het rode gebouw, de ergotherapie bestaat uit lichte en zware therapie ruimtes, een ruimte voor het trainen van activiteiten van het dagelijks leven, een oefenkeuken, een spalkenkamer en individuele behandelruimtes.

De psychologie logopedie, maatschappelijk werk en revalidatieartsen vinden we terug in het gele gebouw: een novum binnen dit gebouw is een testruimte met aangrenzend een observatieruimte zodanig dat de observator via een one way screen mee kan kijken.

Het blauwe gebouw is de fysiotherapie: Het bestaat uit een oefenzaal met individuele behandelruimtes en een conditieruimte voor hart- en longrevalidatie. Het therapeutisch bad heeft een beweegbare vloer zodanig dat deze op verschillende doelgroepen afgesteld kan worden. Er is om het gebouw een parcours uitgezet voor het oefenen van het lopen op verschillende instabiele ondergronden, op- en afstapjes en het nemen van hellingen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie hebben over Revalidatiecentrum Curaçao? Bezoek www.revalidatie-curacao.org

Card CuraDeal op houder 200pxCuraDeal

Email: info@curadeal.com

Tel.:
Vanuit Curacao: 511 11 71
Vanuit Nederland: 005999-5111171 (tip: bel gratis via Whatsapp.)

Kvk: Curacao 165578

Aad traditional curacao 200pxMi ta Aad, kontentu di sera konosi bo.
(Ik ben Aad, fijn om kennis met u te maken.)