curacao nieuws

Copyright 2021 - Curaçao gerelateerde websites.

Nieuws

CFT - Positief resultaat 2014

Persconferentie Cft 20150226 2 150pxWillemstad – Curaçao is de eerste twee maanden van 2015 aan de slag gegaan met het terugdringen van de tekorten bij de sociale fondsen en bij de overheidsvennootschappen. “2014 is naar verwachting afgesloten met een positief resultaat. Dat is een mooie prestatie. 2015 zal in het teken moeten staan van het beheersen van de financiële risico’s bij de sociale fondsen en de overheidsvennootschappen,” aldus Cft Voorzitter Age Bakker.

Het College financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft in de laatste week van februari een bezoek gebracht aan Curaçao. Daar heeft het College gesproken met de Gouverneur, de Raad van Ministers, de minister van Financiën en de Financiële commissie van de Staten. Ook heeft het College een rondleiding gekregen op het bouwterrein van het nieuwe ziekenhuis HNO en met uitvoeringsorganisatie Usona de voortgang besproken.

Uitkomsten 2014

Curaçao sluit 2014 naar verwachting af met een positief saldo van ANG 37 miljoen. Dit wordt toegevoegd aan het schommelfonds om de tekorten bij de sociale fondsen gedeeltelijk aan te vullen en voorts aangewend ter compensatie van tekorten uit voorgaande jaren. Met deze toevoeging zijn de begrotingstekorten uit de jaren 2010 tot en met 2012 bijna volledig gecompenseerd. De gerealiseerde belastingontvangsten lopen in de pas met het voor 2014 neerwaarts bijgestelde kader van de belastingontvangsten.

Uitvoering 2015

Persconferentie Cft 20150226 4De begroting 2015 is tijdig vastgesteld. De begroting is in beginsel in evenwicht, ervan uitgaande dat de voorgenomen pensioenhervorming van ambtenaren op korte termijn zijn beslag krijgt. Wel heeft het Cft een aantal risico’s voor de begroting gesignaleerd. Deze betreffen de sociale fondsen (met name het AOV-fonds) en een aantal overheidsvennootschappen. De regering heeft maatregelen in voorbereiding om deze risico’s te beperken.

Ten aanzien van het AOV-fonds worden de hoger dan aanvankelijk verwachte tekorten beheerst door verhoging van de compliance waardoor meer premies worden ontvangen, bevriezing van de beheerskosten en beperking van de uitkeringen aan niet-ingezetenen. Ook voor het BVZ-fonds zijn beheersingsmaatregelen genomen, maar de oplopende exploitatietekorten bij SEHOS baren zorgen.

Het Cft heeft Curaçao daarnaast geadviseerd om een concreet stappenplan uit te werken inclusief tijdsplanning om de financiële positie van een aantal overheidsvennootschappen (CDM, Aqualectra, CPost en ADC) weer gezond te maken. Curaçao is daarmee aan de slag gegaan en de eerste maatregelen zijn inmiddels al in uitvoering. Daarnaast is een landsverordening in voorbereiding die een juridische basis moet leggen voor alle overheidsentiteiten om efficiëntie op het gebied van beloning, personeelslasten, inkoop en aanbesteding en dividenden te verbeteren. Het Cft verwacht op zeer korte termijn het gehele overzicht van de resterende maatregelen te ontvangen. Het Cft benadrukt hierbij opnieuw de gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, raad van commissarissen en overheid als aandeelhouder. De geïdentificeerde maatregelen, waaronder het verlagen van de personeelskosten, kunnen alleen succesvol in uitvoering worden genomen als alle stakeholders meewerken.

Hospital Nobo Otrobanda

Ten slotte heeft het Cft een bezoek gebracht aan de bouwlocatie van het nieuwe ziekenhuis. De tweede leentranche voor het nieuwe ziekenhuis is eind 2014 aangevraagd en begin 2015 verkregen tegen een effectieve rente van 1,25%. Daarmee heeft Curaçao nu de financiële middelen om het nieuwe ziekenhuis te bouwen. Een succesvolle transitie van het Sehos naar het nieuwe HNO vergt echter meer dan alleen maar stenen, het vergt ook een nieuwe manier van denken en werken. Dat vereist daadkrachtig ingrijpen. Een strakke regie van de overheid is nodig opdat het nieuwe ziekenhuis kwalitatief goede gezondheidszorg kan leveren op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze.

Foto's: Pet Holman

f t g m